Skip to main content

12 June 2021

Airneál Óige Ghleann Cholm Cille

  • Workshop

Airneál Óige Ghleann Cholm Cille

Seo léiriú ar oidhreacht Cholmcille le hóige Ghleann Cholm Cille.
Aithriseoireacht, amhránaíocht, ceol agus drámaíocht ó Ghaeltacht an Iardheisceart, á chraoladh ó suíomhanna oidhreachta Naomh Colmcille sa cheantar.

Dhéanfar an ócáid seo a réamh thaifeadhadh and craolfar é  ag 4.00 i.n. ar an 12 Meitheamh ar Facebook ar na nascanna seo a leanas:

larchomhairleparoiste.ghleanncholmcille
bealanphobail

Glencolmcille Youth Arcade  

Airneál Óige Ghleann Cholm Cille
A snapshot of the legacy of Colmcille with the youth of Gleann Cholm Cille. Recitation, song, music and drama from the Southwest Gaeltacht, broadcast from a range of heritage sites connected with the Saint.

Suitable for 0-18yrs
This event will be pre-recorded and will be broadcast at 4:00p.m. on the 12 June on Facebook on the below links:

larchomhairleparoiste.ghleanncholmcille

bealanphobail

Viewing details will be available at www.wainfest.ie from the beginning of June.

Airneál Óige Ghleann Cholm CilleOnline Event

12 Jun 2021

4.00PM - 12.00AM

Age range

All ages