Skip to main content

Amuigh 24

  • Programme of events

Tá lúcháir ar Éire Ildánach, in éineacht le Cúla 4 agus Fíbín Media ‘Amuigh 24’ a fhógairt, féile lae lán Ghaeilge do dhaoine óga.  Cruinniú pobal a bheidh san fhéile saor in aisce seo, áit ar féidir le Daoine Óga as gach ceantar Gaeltachta teacht le chéile chun a bhféiniúlacht chomhroinnte a cheiliúradh agus a ndifríochtaí a fhiosrú trí na healaíona agus na hiarrachtaí cruthaitheacha, agus iad ar fad ag spraoi. 

Ar an 15ú Meitheamh 2024, tabharfar cuireadh do dhaoine óga ó Ghaeltachtaí ar fud na tíre teacht le chéile ar feadh lae lán le damhsa, ealaín, ceol, agus cruthaitheacht. Ar siúl i mBaile na hAbhann i gConamara, cuirfear lear mór gníomhaíochtaí ar fáil le linn na féile agus beidh rud éigin ann do gach duine.  I rith an lae, tabharfar cuireadh do dhaoine óga páirt a ghlacadh in iliomad gníomhaíochtaí a dhéanann a gcuid samhlaíochta agus fiosrachta a spreagadh. Idir seisiúin drumadóireachta agus ceol, turgnaimh eolaíochta agus ceardlanna drámaíochta, beidh gach soicind lán le deiseanna foghlama agus féinléirithe agus é uilig trí mheáin na Gaeilge. 

Tiocfaidh anam chuig pubaill na féile le ceardlanna, taispeántais, agus léirithe ó phobal ildánach na hÉireann. Beidh gach imeacht ar an lá ar siúl ar bhealach a spreagann rannpháirtithe le luí isteach agus ról praiticiúil a ghlacadh. Ba mhaith linn go mothódh gach páiste atá i láthair go bhfuil siad mar chuid den fhéile, ní hamháin freastal air.  Déanfar an fhéile a reáchtáil ar bhealach a fhreastalaíonn ar dhaoine óga réamhscoile, bunscoile agus iar – bhunscoile ag amanna éagsúla i rith an lae. Féach ar ár gclár ama thíos chun tuilleadh eolais a fháil. Beidh ticéid ar fáil ón 20ú Bealtaine 2024. 

Creative Ireland, together with Cúla4 and Fíbín Media are delighted to present ‘Amuigh 24‘, a one-day Irish language festival for young people. This free festival will be a gathering of communities, where Young People, invited from all Gaeltacht areas, can come together to celebrate their shared identity, and explore their differences through the arts and creative endeavours, all while having fun. 

On the 15th of June 2024, Young People, aged 0-18 years, from each Gaeltacht around the country will come together for a colourful day filled with dance, art, music, and exploration of their creative abilities. Taking place in Baile na hAbhann in Conamara, the festival will offer a kaleidoscope of activities in which the attendees can immerse themselves. Young People will be invited to partake in a myriad of activities that ignite their imagination and curiosity. From drumming sessions to music, hands-on science experiments to drama workshops, every moment will be an opportunity for learning, self-expression and to speak the Irish language. 

The festival tents will come alive via a multitude of workshops, demonstrations, and performances showcasing Irish creatives. Each event will run in a way that encourages participants to get stuck in and take a hands-on role. We want every child present to feel like they are part of our event, not just attending it.  The festival is curated in a way that caters to pre-school, primary and post-primary young people at different times throughout the day. Check out our timetable below for more information. Tickets will be available from May 20th 2024.

Tickets/Ticéid

Venue

Scoil Náisiúnta Choilm Chille
An Tulach, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe, H91T224 

15 Jun 2024

11.00AM - 10.00PM

Age range

0-4

5-8

9-12

13-15

16-18

Why not try