Skip to main content

Amuigh 24

  • Programme of events

Ar an 15ú Meitheamh 2024, tabharfar cuireadh do dhaoine óga ó Ghaeltachtaí ar fud na tíre teacht le chéile ar feadh lae lán le damhsa, ealaín, ceol, agus cruthaitheacht. Ar siúl i mBaile na hAbhann i gConamara, cuirfear lear mór gníomhaíochtaí ar fáil le linn na féile agus beidh rud éigin ann do gach duine.  

Tiocfaidh anam chuig pubaill na féile le ceardlanna, taispeántais, agus léirithe ó phobal ildánach na hÉireann. Beidh gach imeacht ar an lá ar siúl ar bhealach a spreagann rannpháirtithe le luí isteach agus ról praiticiúil a ghlacadh. Ba mhaith linn go mothódh gach páiste atá i láthair go bhfuil siad mar chuid den fhéile, ní hamháin freastal air. Ticéid ar fáil ag an nasc thíos!

On the 15th of June 2024, Young People, aged 0-18 years, from each Gaeltacht around the country will come together for a colourful day filled with dance, art, music, and exploration of their creative abilities. Taking place in Baile na hAbhann in Conamara, the festival will offer a kaleidoscope of activities and there will be something on the day for everyone.

The festival tents will come alive via a multitude of workshops, demonstrations, and performances showcasing Irish creatives. Each event will run in a way that encourages participants to get stuck in and take a hands-on role. We want every child present to feel like they are part of our event, not just attending it. Tickets available at the link below!

Tickets/Ticéid

Venue

Scoil Náisiúnta Choilm Chille
An Tulach, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe, H91T224 

15 Jun 2024

11.00AM - 10.00PM

Age range

0-4

5-8

9-12

13-15

16-18

Why not try