Skip to main content

12 June 2021

Sin é Sinne

  • Workshop

Is Sinne Óige na Gaeltachta, Is Sinne Óige na nDéise.  Is déagóirí sinn den bhlian 2021, déagóirí lán

de thréithe & talainn, ó áit lán de cheol agus chultúr.  Táimíd braen de bheidh sa mbaile, braen de bheith ar line, ar zoom, ní bheith fíoriúl. Is daoine sin a thuigeann nach bhfuil an saol coir nó

ceart uaireanta, ach… go bhfuil an tádh linn bheith anseo.

Nuair a chloiseann tú sinn, bíonn tú ag féachaint orainn. Ag Stáineadh b’fhéidir. Ach táimíd cosúil le gach éinne eile, táimíd cosúil leatsa.   Ba mhaith linn taispeáint daoibh.  Ba mhaith linn go dtuigfeadh sibh.

Seans é seo do Óige de Ghaeltacht na nDéise a scéal féin a insint tríd an méan céanna le gach éinne eile dá aois – YouTube, TikTok, Snapchat.  Ach é a dhéanamh ag leibhéal árd, le cabhair ó na proifisiúnigh, ó ealaointóirí áitiúla, nó nach raibh riamh anseo cheana.   Inseófar an scéal tríd mean na healaoine, an cheoil, an focal labhartha, agus an damhsa, curtha le chéile chun scaipeadh libh go bróidiúl tríd ár bhfón.   #Covid #SeoíanGhaeltacht #Óige #Déise #CruinniúnanÓg  

Project proposal to culminate in day / weekend of arts activities outdoors for groups of teens of An Ghaeltacht, with editable / edited audio visual as records of the day. Saturday June 12th and can be viewed on https://www.facebook.com/creativewaterford

https://www.facebook.com/creativewaterfordOnline Event

01 May 2021 - 12 Jun 2021

9.00AM - 5.00PM

Age range

13+