Skip to main content

12 June 2021

Techspace and Scratch

  • Workshop

Tá áthas ar TechSpace ceardlann a chur ar fáil do dhaltaí bunscoile dírithe ar conas ríomhchlárú a dhéanamh le Scratch. Is cuid thábhachtach den litearthacht é an ríomhchlárú i sochaí an lae inniu. Le linn na ceardlainne foghlaimeoidh na daltaí straitéisí tábhachtacha chun fadhbanna a réiteach, tionscadail a dhearadh, agus smaointe a chur in iúl.  

TechSpace is pleased to offer a workshop for primary school students focused on how to program with Scratch. Programming is an important part of literacy in today’s society. During the workshop students will learn important strategies for solving problems, designing projects, and communicating ideas.

Closed for school bookings only

Location: Zoom

Date: June 9th

Suitable for 4th/5th/6th class

Meath's Cruinniú na nÓgOnline Event

09 Jun 2021

1.30PM - 2.10PM

Age range

9-12