Skip to main content

TG4

  • Exhibition
  • Screening
  • Arts Project

Is ceiliúradh ar chruthaitheacht agus ar nuálaíocht na n-óg é Cruthaím, a chuireann go mór le hócáid Chruinniú na nÓg 2023. Díríonn Cruthaím ar dhaoine óga in Éirinn agus ar dhuine óg ón diaspóra. Caitear solas ar an tallann ar leith atá acu agus ar an mbeocht uathúil a bhaineann leo i gcomhthéacs náisiúnta agus idirnáisiúnta.   

Cruthaím celebrates young people’s creativity and innovation and adds to the event of Cruinniú na nÓg 2023. Cruthaím focuses in on young people from Ireland, as well as one from the diaspora. It sheds light on their distinctive talents and on their unique energy in a national and international context.  

Sean Nós:

An féidir linn traidisiún a bhriseadh agus saol nuachóirithe a thabhairt don sean-nós?

Leanann an gearrscannán faisnéise seo ceathrar duine óg, Áine Ní Fhearraigh, Eibhlín Ní Mháirtín Neasa Nic Dhonncha, agus Sorcha Ní Lorcáin agus iad ar aistear ceoil lena chéile chun amhrán ar an sean-nós a chur i gcomhthéacs 2023. Le cúnamh a gcuid meantóirí, an rapálaí Oisín Mac agus an léiritheoir ceoil Vúdú (Aaron Ó Súilleabháin) cruthóidh siad amhrán nua sean-nós X hip-hop.Tá siad ag dul in éadan an traidisiún chun triail a marc a chur air an traidisiún agus daoine óga a tharraingt leo.

Can we break with tradition and breathe new life into a sean-nos song?  

This short documentary follows four young people, Áine Ní Fhearraigh, Eibhlín Ní Mháirtín, Neasa Nic Dhonncha, and Sorcha Ní Lorcáin as they embark on a musical journey together to put a sean-nos song into the context of 2023. With the help of their mentors, rapper Oisín Mac and music producer Vúdú (Aaron Ó Súilleabháin) they create a new sean-nos X hip-hop song. They are going against sean-nos tradition to make their mark and bring young people along with them. 

Ealaín Ghainimh:

Beidh grúpa daoine óga idir 10-12 bliana d’aois ag obair ar thionscadal Ealaín Ghainimh bunaithe ar an domhan mar a shamhlaíonn siad é faoi cheann 500 bliain. Iarrfar ar na daoine óga domhan a gcuid aislingí a shamhlú le chéile. Ó fhocail go sléibhte, scríobairí spéire go heitleáin ghrianchumhachtaithe; níl aon teorainn leis na féidearthachtaí! Feicfimid a n-aistear ón gcéad choincheap go deireadh an chruthaithe, le teagasc ó shaineolaí ealaín ghainimh.

A group 10-12 year olds come together to work on a unique futuristic sand art project. We will follow them on their journey as they realise their vision for what the world will look like 500 years from now. The children will be asked to embrace a limitless sense of imagination and concoct a collective vision of what they would like their world to be. From words to mountains, skyscrapers to solar- powered aeroplanes; the possibilities are endless! We document their timeline from imaginative, original concepts,  through tuition from a sand artist expert to completion of their creation.

Spraoi Samhailteach:

Ach úsáid a bhaint as a gcuid samhlaíochta, cruthóidh grúpa daoine óga idir 5 agus 6 bliana d’aois domhan iontais bunaithe timpeall ar théama na míre. Idir ealaín, scéalaíocht, amhrán agus drámaíocht, beidh deis ag na daoine óga iad féin a chur in iúl agus beidh neart spraoi acu freisin! 

Using their imaginations we see a group of 5 and 6 year olds immerse themselves in collaborative creativity based around the theme of the episode.  Through art, story, song and drama the children will express themselves and have plenty of fun along the way!

Click here for more information

Venue

Nationwide

10 Jun 2023

12.00AM

Age range

All ages