Skip to main content

Togra Ealíne le Scoil Naomh Ciarán

  • Workshop

Beidh imeacht iontach ar súil i Scoil Naomh Ciarán do Cruinniú na nÓg 2024. 

Cruthóidh na páistí ag baint úsáid as leáráidí, cyanotype agus collage Béidh siad ag obair leis an ealaíntóir gairmiúil Lara Luxardi a léiríonn agus a mhaisíonn leabhar I measc gnéithe eile den ealaín.Beidh ar na páistí teacht suas le téama nó scéal. Bainfidh na páistí úsáid as tobsmaointeoireacht, scileanna machnamhacha, a samhlaíocht,  agus a gcruthaíocht le linn an phróisis.Beidh siad ag foghlaim faoi ghné úrnua den ealaín agus ag cur lena scileanna samhlaíoch agus cruthaitheach. 

Tabharfar deis do na páistí a  bheith ag obair le healaíontóir gairmiúil agus  tuiscint níos fearr a bheith acu ar an obair seo,spreagfar iad lena samhlaíocht agus a bhfiosracht féin a úsáid. Beidh siad ag obair le chéile, ag cur lena comhthuiscint agus iad ag obair ar a scileanna cruthaiatheacha.

Chun eolas eile a fháil, téigh i dteagmháil le scoilnaomhcairan@gmail.com 

Instagram Scoil Naomh Ciarán

Venue

Scoil Naomh Ciarán
Cill Chiarain
Connemara
Co. Galway
H91T650 

15 Jun 2024

Age range

5-8

9-12

Why not try