Skip to main content

12 June 2021

Ceiliúradh ar chruthaitheacht agus an teanga le linn Cruinniú na nÓg


I mbliana, beidh Cruinniú na nÓg, lá náisiúnta cruthaitheachta na hÉireann do leanaí agus do dhaoine óga, ar siúl ar an Satharn 13 Meitheamh 2020. Beidh an teanga ag croílár an cheiliúradh i mbliana, le himeachtaí Gaeilge ar siúl ar fud na tíre. Beidh imeachtaí ag díriú ar chuile cheird agus aoisghrúpa – cluichí a chódú, eitleoga a dhéanamh, damhsa a fhoghlaim, scéalta a scríobh san áireamh.

De bharr na srianta sláinte poiblí atá i bhfeidhm i láthair na huaire, tá Clár Éire Ildánach agus comhpháirtithe an chláir ag iarraidh go mbeidh leanaí agus daoine óga ábalta dul i mbun na cruthaitheachta ina dteach agus ina ngairdín féin.

I measc na himeachtaí Gaeilge beidh:

Céilí sa Chistin: Iarrann muid ar leanaí,  daoine óga agus a muintir céilí a bheith acu ina gcistin féin do Chruinniú na nÓg. Beidh Áirc Damhsa á threorú tríd an traidisiún Gaelach a bhaineann leis na himeachtaí sóisialta poiblí seo agus muid ag fanacht sa bhaile.

Bí i do Choimeádaí Scéil:Tá Fighting Words agus Great Lighthouses of Ireland ag tabhairt cuireadh do scríbhneoirí óga idir 7 agus 12 bliana d’aois a bheith ina gCoimeádaithe Scéil – scéal a chumadh ina bhfuil tionchar tithe solais le brath air.  Is áiteanna iad tithe solais atá lán le hiontas, áiteanna a choinníonn daoine slán agus iad á dtreorú ó bhaol agus iad ar thuras farraige.

Cuir Aip Físchluiche le chéile: Dá mbeadh tú ábalta d’aip físchluiche féin a chruthú, cén sórt aip a bheadh inti? Cuir scéal againn agus in éindí le Whizz Kids Training trína Seomra Ranga Fíorúil, cuideoimid le daoine óga cuairt a thabhairt ar dhomhan dearaidh bogearraí le 4 rang éasca.

Filíocht le Branar Téatar: Beidh scríbhneoirí agus ealaíontóir ar nós Inni-K, Mary Murphy, Tadhg Mac Dhonnagáin agus Liz Weir ag cruthú filíochta nua i nGaeilge agus i mBéarla. Beidh na dánta agus scéalta nua a chur i láthair i gcomhar leis an ealaíontóir Maeve Clancy agus ar fáil ar líne.

Tá Clár Éire Ildánach i gcomhar le hÁirc Damhsa, Comhairle Dearaidh agus Ceardaíochta na hÉireann, Great Lighthouses of Ireland, Fighting Words, Whizz Kids Training agus RTÉ ar cur tacaíochtaí agus acmhainní ar fáil ar líne chun a chur ar chumas leanaí agus daoine óga féith na cruthaitheachta a chur ag obair. Tugtar cuireadh do chách ár gcultúr agus an chruthaitheacht a cheiliúradh agus páirt a ghlacadh ar líne anois agus muid ag fáil faoi réir do Chruinniú na nÓg Dé Sathairn 13 Meitheamh 2020.

Beidh tuilleadh sonraí agus acmhainní ar fáil ar láithreán gréasáin Éire Ildánach agus ardáin RTÉ ó seo go dtí Dé Sathairn an 13 Meitheamh, an dáta sin san áireamh – téigh chuig cruinniu.creativeireland.gov.ie agus www.rte.ie. Chomh maith leis sin beidh údaráis áitiúla ag reáchtáil réimse gníomhaíochtaí cultúir agus cruthaitheachta agus imeachtaí Cruinniú na nÓg ar líne – beidh na sonraí ar fad le fáil ar cruinniu.creativeireland.gov.ie.