Skip to main content

Seolann Cruinniú na nÓg 2024 breis agus 1,000 gníomhaíocht chruthaitheach saor in aisce do dhaoine óga

15/05/2024

  • Seolann foireann Éire Ildánach Cruinniú na nÓg 2024 le rapairí óga, taibheoirí sorcais agus ealaíontóirí
  • Beidh Cruinniú na nÓg ar siúl Dé Sathairn, an 15 Meitheamh 2024
  • Tá imeachtaí ar fud oileán na hÉireann ar siúl sa chlár do pháistí agus do dhaoine óga
  • Reáchtálfar clár cuimsitheach imeachtaí do dhéagóirí níos sine ar fud na tíre , le tacaíocht ón gCiste Gheilleagar Oíche
  • Reáchtálfaidh TG4 Amuigh 24, féile faoin aer do theaghlaigh le cruthaitheacht na n-óg as Gaeilge, i gcroílár Chonamara.

Inniu i dTeach agus Gáirdíní Chnoc na Raithní, d’fhógair foireann Éire Ildánach sonraí Chruinniú na nÓg 2024, lá lán le gníomhaíochtaí cruthaitheacha do dhaoine óga. I mbliana beidh Cruinniú na nÓg ar siúl Dé Sathairn, an 15 Meitheamh 2024 agus reáchtálfar níos mó ná 1000 gníomhaíocht chruthaitheach saor in aisce do leanaí agus daoine óga ar fud an oileáin. Is é téama na bliana seo ná Bí Cróga agus Cruthaigh agus tá Éire Chruthaitheach ag iarraidh ar gach duine óg a bheith cruthaitheach, triail a bhaint as rud éigin nua agus a scileanna a thaispeáint.

Cruinniú na nÓg 2024 launched today at Fernhill House and Gardens with the young rappers, circus performers and artists. Pictured are young rappers of the Sandyford Traveller’s Action group, Sofia Connors, Lauren McDonnell, Margaret Connors, Paul McDonnell, Kate McAleer and Mylie Connors.

PHOTO: Mark Stedman

Rinne ambasadóirí GMC Beats MC Tiny (15) agus Lil’Sophia (11) rap Found my Spark a léiriú ag an seoladh le tacaíocht ó rapairí óga ghrúpa Gnímh Lucht Siúil Áth an Ghainimh. Ina dteannta ar Chnoc na Raithní inniu bhí Taiguara Pereira (13) ambasadóir do Dhrámaíocht agus Taispeántas Sráide na hÉireann, Joe Ó Curraín (9) TG4 agus buaiteoirí Ealaín is ea í RTÉ 2023, Zihan He (15) agus Maimoonah Syed (7). 

Reáchtálfar na céadta imeachtaí cruthaitheacha saor in aisce do dhaoine óga le linn Chruinniú na nÓg 2024 lena n-áirítear clár aerealaíon do dhaoine óga bodhra i mBaile Átha Cliath, an chraic agus an ceol ar fad ó thaispeántas Rambling House i gCora Finne, cóisir rince Eras i bPort Láirge, Cath na mBannaí i gCloich Shiurdáin, ranganna potaireachta i Liatroim, malartú ealaíne teaghlaigh idir Mhaigh Eo agus Ard Mhacha, ranganna saor cloiche oidhreachta agus óraithe in Uíbh Fhailí agus go leor eile.

Cliceáil anseo chun féachaint ar imeachtaí Chruinniú na nÓg a d’fhéadfadh a bheith ar siúl i do cheantar.

Ar an gclár den chéad uair, tá sraith imeachtaí go déanach san oíche do dhaoine óga. Áirítear sa tsraith seo dráma a chruthófar agus a léireofar taobh istigh de 24 uair an chloig in Iarsmalann Phort Láirge, léiriú agus rince Rocky Horror Picture Show i Luimneach, dioscónna ciúine i nDún Laoghaire agus Uíbh Fhailí, agus oíche mic oscailte i gclub grinn in Átha Cliath Theas.

Cruinniú na nÓg 2024 launched today at Fernhill House and Gardens with the young rappers, circus performers and artists. Pictured are Taiguara Pereira (13) and Charley-Rose Ashton (13), ambassadors for Irish Street Theatre and Spectacle.

PHOTO: Mark Stedman

Mar chuid de ghné Oileán Comhroinnte de Chlár Éire Ildánach, tá imeachtaí ar siúl a thabharfaidh pobail le chéile ar fud an oileáin, lena n-áirítear Deep Dive Game Jam, áit a dtiocfaidh daoine óga ó Loch Garman agus ó Bhéal Feirste le chéile chun iniúchadh a dhéanamh ar na comhcheisteanna comhshaoil ​​atá roimh a bpobail mhuirí; in Convergence fiosrófar an tábhacht a bhaineann le nasc cultúrtha, éagsúlacht agus mórtas áite i nDoire agus i dTamhlacht agus imeachtaí nasctha idir ionaid óige i mBéal Feirste agus i mBaile Átha Cliath.

Is comhoibriú é Cruinniú na nÓg 2024 idir Clár Éire Ildánach, na 31 údarás áitiúil in Éirinn agus RTÉ.

Agus Cruinniú na nÓg 2024 á fhógairt aici, dúirt an tAire Martin:

“Reáchtálfar Cruinniú na nÓg  i mbliana ar lá amháin ar fud na tíre. Tá lúcháir orm gur éirigh linn Cruinniú Déanach a sheoladh i mbliana atá mar fhreagra díreach ar iarratais ó dhaoine óga chun spásanna barántúla saor ó alcól a sholáthar inar féidir le daoine óga taibhiú.

Déanaim comhghairdeas lenár gcomhpháirtithe sna húdaráis áitiúla a chuir os cionn 31 imeacht iontach le chéile do dhaoine idir 14-18 mbliana d’aois.

Chomh maith leis sin, tá lúcháir orm go mbeidh imeachtaí Chruinniú na nÓg ar siúl i ngach cearn den oileán ag tógáil ar na cláir tionscnaimh uile-oileáin in 2023. I spiorad thionscnamh an Oileáin Chomhroinnte, leanaimid ar aghaidh ag cur deiseanna cruthaitheacha trasphobail chun cinn do leanaí óga chun dul i mbun gníomhaíochtaí cruthaitheacha agus ag an am céanna ag tógáil caidrimh nua agus ag tabhairt pobal le chéile.”

D’fhorbair Clár Éire Ildánach agus a chomhpháirtithe straitéiseacha roinnt tionscadail chruthaitheacha, agus beidh siad ar siúl Dé Sathairn, an 15 Meitheamh 2024.

Beidh na himeachtaí seo a leanas ina measc:

Déanfaidh Líonra Ealaíon, Sorcais agus Taispeántais Sráide na hÉireann 16 imeacht a óstáil ar fud na tíre do dhaoine óga ar mhaith leo triail a bhaint as scileanna sorcais agus seónna sráide.

  • Oileán na Ríme – I mbliana tá Éire Ildánach ag obair i gcomhar le GMC Beats chun gach duine óg in Éirinn a spreagadh chun triail a bhaint as rapáil. Mar ullmhúchán tá foireann Oileán Ríme ag taisteal ar fud na tíre ag reáchtáil sraith ceardlann rap ar líne agus ar an láthair a chuirfear bailchríoch air ar lá ollmhór rap i gceanncheathrú GMC Beats ar Chnoc na hAoine, Corcaigh.
  • Óstálfaidh TG4 Amuigh 24 ar thailte a stiúideonna i gConamara i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe le tacaíocht ó Rannóg na Gaeltachta sa Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. Ag an bhféile lae seo beidh bannaí, péinteáil graifítí, ceardlanna DJ, Leabhair Pháistí Éireann, ceardaíocht agus go leor eile, le daoine óga ó gach ceantar Gaeltachta sa tír ag glacadh páirte.
  • Ealaín is ea í 2024 – Fógrófar téama chomórtas ealaíne iontach Éire Ildánach agus RTÉ ar lá Chruinniú na nÓg agus beidh an comórtas ar oscailt d’iontrálacha ó mhí Mheán Fómhair

Tá RTÉ ag tacú le Cruinniú na nÓg le feachtas náisiúnta teilifíse, raidió, ar líne agus go digiteach. Chun liosta iomlán de na gníomhaíochtaí ar fad agus eolas a fháil faoi conas páirt a ghlacadh i gCruinniú na nÓg – téigh chuig www.cruinniu.creativeireland.gov.ie agus www.rte.ie.

More News